Mirastan mal kaçırma


Mirastan Mal Kaçırma Davalarını "Tedbir Talepli" Açmanın Önemi

Konusu gayrimenkul olan miras davalarında öncelikli amaç dava konusu gayrimenkulün mülkiyetini miras payı oranında edinmektir. Eş söyleyişle davacı, dava sonunda tapusunu eline almak ister. Hiç şüphe yok ki hakkı elde etmenin en etkili yolu budur. Dava uzun süren bir hukuki süreç olduğundan, dava konusu gayrimenkulün dava boyunca davalının elinden çıkmaması yani üçüncü bir kişiye devredilmemesi hayati önemi haizdir. İşte bu yüzden “tapu iptal ve tescil” talepli miras davalarında dava dilekçesiyle birlikte eş zamanlı olarak (hatta bazen davadan önce) ihtiyati tedbir talep etmek ve dava konusu gayrimenkulün üçüncü kişilere devri başta olmak üzere......

Devamını Oku!


Yargıtay: Down sendromlu çocuğu koruma amaçlı yapılan bedelsiz devir muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) olarak nitelendirilemez
Miras ortaklığı, Mirasın Paylaşılması, Mirastan mal kaçırma, Muris Muvazaası |
Ağustos 17, 2016

Yargıtay: Down sendromlu çocuğu koruma amaçlı yapılan bedelsiz devir muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) olarak nitelendirilemez

Muris muvazaası davalarında tespiti gereken asıl hususun muristeki “mal kaçırma amacı” olduğunu daha önceki yazılarımızda defalarca belirtmiştik. Bu amaç davacı tarafından ispat edilmedikçe muris muvazaası davası kazanılamaz. Bu bağlamda, Yargıtay’ın...


Tapu iptal ve tescil davalarında ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuki sebeplerinin bir arada ileri sürülmesi üzerine düşünceler
Genel, Miras ortaklığı, Mirastan mal kaçırma, Muris Muvazaası, Usul hukuku |
Ağustos 15, 2016

Tapu iptal ve tescil davalarında ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuki sebeplerinin bir arada ileri sürülmesi üzerine düşünceler

GENEL OLARAK Herhangi bir dava açılırken davacının iddialarının dayandırıldığı vakaların (olayların) tutarlı bir şekilde dava dilekçesine yazılması çok önemlidir. O vakaların hukuki nitelendirmesini yapma görevi hakime ait olduğundan asıl önemli...