Author Archives: Miras Hukuku AvukatıMiras Hukuku Avukatı

MURİS MUVAZAASI DAVALARINDA TANIK İFADELERİNİN ÖNEMİ
Genel

MURİS MUVAZAASI DAVALARINDA TANIK İFADELERİNİN ÖNEMİ

Uygulamada “mirastan mal kaçırma davası” olarak anılan muris muvazaası davalarında mahkemece yapılması gereken temel iş murisin iradesinin tespitidir. Genel kanının aksine dava konusu taşınmaz devrinin bedel karşılığında yapılıp yapılmadığının hiçbir...

0
Şubat 18, 2021
MİRASTAN KAÇIRILAN VE TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR İÇİN GENEL MUVAZAA HUKUKİ SEBEBİNE DAYALI OLARAK DAVA AÇILMALIDIR
Genel Muvazaa, Miras ortaklığı, Muris Muvazaası, Usul hukuku

MİRASTAN KAÇIRILAN VE TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR İÇİN GENEL MUVAZAA HUKUKİ SEBEBİNE DAYALI OLARAK DAVA AÇILMALIDIR

Uygulamada “muris muvazaası davaları” dendiği zaman doğrudan 01.04.1974 tarih ve 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ışığında çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar anlaşılmaktadır. Adı geçen kararı ve bu kararın ne tür uyuşmazlıklarda uygulanacağını...

0
Nisan 10, 2019
Miras Davaları Ne Kadar Sürer?
Genel

Miras Davaları Ne Kadar Sürer?

Müvekkillerin miras davalarıyla ilgili olarak avukatlarına en çok yönelttikleri sorulardan biri bu davaların ne kadar süreceğidir. Öncelikle bu sürenin açılacak olan davanın türüne göre değişeceğini belirtmekte fayda var. Ayrıca davanın...

1
Eylül 25, 2018
ÇOK CANLAR YAKAN BİR BELGE: VEKALETNAME
Genel

ÇOK CANLAR YAKAN BİR BELGE: VEKALETNAME

Vekaletname, “vekalet veren” olarak adlandırılan kişinin, “vekil” olarak adlandırılan diğer bir kişiye belirli bir konuda “temsil yetkisi” verdiği bir belge olarak tanımlanabilir. Bir kişinin, her türlü işlemini vekil kullanmaksızın yani...

2
Şubat 12, 2018