Veraset ve intikal


MİRAS KALAN GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ (ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ / PAYLI MÜLKİYET KARŞILAŞTIRMASI)

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca miras (yani tereke), murisin (yani miras bırakanın) ölümü anında bir bütün (kül) olarak mirasçılara intikal eder. Birden fazla mirasçı bulunması halinde mirasın intikaliyle birlikte, mirasçılar arasında “miras ortaklığı” olarak adlandırılan bir ortaklık meydana gelir. Murisin ölümü anında mirasın intikali ve miras ortaklığının kurulmasıyla birlikte, mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler. Buna elbirliği mülkiyeti denir. Miras hukukunda aslolan da elbirliğiyle mülkiyettir. Elbirliği mülkiyetinde, mirasçılar terekeye ait tüm mallar üzerinde çok sıkı bir ortak mülkiyete sahiptirler. Dolayısıyla elbirliğiyle mülkiyet söz......

Devamını Oku!


Mirastan Mal Kaçırılmasının Engellenmesi
Genel, Veraset ve intikal, Vesayet |
Ekim 25, 2016

Mirastan Mal Kaçırılmasının Engellenmesi

Meselenin Takdimi “Babam ikinci evliliğini yaptı, mallarını yeni eşinin üzerine geçiriyor!” “Babaannem ölüm döşeğinde, amcamlar onun mallarını kaçırıyor!” ve bunlara benzer yakınmalara ülkemizde ne yazık ki haddinden fazla rastlanılmaktadır. Peki müstakbel mirasbırakanların...