Mirasın Paylaşılması


Altsoyun tamamının mirası reddetmesi halinde, bunlara düşen miras payı sağ kalan eşe geçer

Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin verdiği 12.06.2015 tarihli bir kararda önemli bir miras hukuku kuralının altı çizilmiştir. Davaya konu olayda, muris eşi vefat eden sağ kalan eş, mirasçılık belgesi (veraset ilamı) almak için mahkemeye başvurmuştur. Mahkeme, murisin  altsoyunun (yani çocuklarının) mirası reddetmiş olduğunu tespit ettikten sonra, ret olmasaydı çocuklara kalacak olan miras payını sağ kalan eşe değil, murisin hayatta olan anne babasına (yani büyükanne ve büyükbabaya) vermiştir. Sağ kalan davacı eş bu kararı temyiz etmiştir. 16. Hukuk Dairesi, Türk Medeni Kanununun 613’üncü maddesine atıf yapmak suretiyle ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur. Anılan kanun......

Devamını Oku!


Yargıtay: Down sendromlu çocuğu koruma amaçlı yapılan bedelsiz devir muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) olarak nitelendirilemez
Miras ortaklığı, Mirasın Paylaşılması, Mirastan mal kaçırma, Muris Muvazaası |
Ağustos 17, 2016

Yargıtay: Down sendromlu çocuğu koruma amaçlı yapılan bedelsiz devir muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) olarak nitelendirilemez

Muris muvazaası davalarında tespiti gereken asıl hususun muristeki “mal kaçırma amacı” olduğunu daha önceki yazılarımızda defalarca belirtmiştik. Bu amaç davacı tarafından ispat edilmedikçe muris muvazaası davası kazanılamaz. Bu bağlamda, Yargıtay’ın...