Genel Muvazaa


MİRASTAN KAÇIRILAN VE TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR İÇİN GENEL MUVAZAA HUKUKİ SEBEBİNE DAYALI OLARAK DAVA AÇILMALIDIR

Uygulamada “muris muvazaası davaları” dendiği zaman doğrudan 01.04.1974 tarih ve 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ışığında çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar anlaşılmaktadır. Adı geçen kararı ve bu kararın ne tür uyuşmazlıklarda uygulanacağını önceki yazılarımızda detaylı şekilde incelemiştik. Şunu hatırlatmak gerekir ki söz konusu karar sadece ve sadece tapu sicilinde kayıtlı taşınmazlar açısından uygulama alanı bulabilmektedir. Eş söyleyişle, tapu sicilinde kayıtlı olmayan bir taşınmaz için “muris muvazaası davası” açıldığı ihtimalde dava reddilecektir. Öte yandan “tapu sicilinde kayıtlı olmayan taşınmazlar mirastan kaçırılmaz” diye bir kural yoktur ve hayat içerisinde tapusuz taşınmazlar da pekala muvazaalı işlemlere konu......

Devamını Oku!