Muris Muvazaası


MİRASTAN KAÇIRILAN VE TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR İÇİN GENEL MUVAZAA HUKUKİ SEBEBİNE DAYALI OLARAK DAVA AÇILMALIDIR

Uygulamada “muris muvazaası davaları” dendiği zaman doğrudan 01.04.1974 tarih ve 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ışığında çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar anlaşılmaktadır. Adı geçen kararı ve bu kararın ne tür uyuşmazlıklarda uygulanacağını önceki yazılarımızda detaylı şekilde incelemiştik. Şunu hatırlatmak gerekir ki söz konusu karar sadece ve sadece tapu sicilinde kayıtlı taşınmazlar açısından uygulama alanı bulabilmektedir. Eş söyleyişle, tapu sicilinde kayıtlı olmayan bir taşınmaz için “muris muvazaası davası” açıldığı ihtimalde dava reddilecektir. Öte yandan “tapu sicilinde kayıtlı olmayan taşınmazlar mirastan kaçırılmaz” diye bir kural yoktur ve hayat içerisinde tapusuz taşınmazlar da pekala muvazaalı işlemlere konu......

Devamını Oku!


Yargıtay: Down sendromlu çocuğu koruma amaçlı yapılan bedelsiz devir muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) olarak nitelendirilemez
Miras ortaklığı, Mirasın Paylaşılması, Mirastan mal kaçırma, Muris Muvazaası |
Ağustos 17, 2016

Yargıtay: Down sendromlu çocuğu koruma amaçlı yapılan bedelsiz devir muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) olarak nitelendirilemez

Muris muvazaası davalarında tespiti gereken asıl hususun muristeki “mal kaçırma amacı” olduğunu daha önceki yazılarımızda defalarca belirtmiştik. Bu amaç davacı tarafından ispat edilmedikçe muris muvazaası davası kazanılamaz. Bu bağlamda, Yargıtay’ın...


Tapu iptal ve tescil davalarında ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuki sebeplerinin bir arada ileri sürülmesi üzerine düşünceler
Genel, Miras ortaklığı, Mirastan mal kaçırma, Muris Muvazaası, Usul hukuku |
Ağustos 15, 2016

Tapu iptal ve tescil davalarında ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuki sebeplerinin bir arada ileri sürülmesi üzerine düşünceler

GENEL OLARAK Herhangi bir dava açılırken davacının iddialarının dayandırıldığı vakaların (olayların) tutarlı bir şekilde dava dilekçesine yazılması çok önemlidir. O vakaların hukuki nitelendirmesini yapma görevi hakime ait olduğundan asıl önemli...