Tenkis


Yargıtay: "Tenkis Davası, Belirsiz Alacak Davası Niteliğindedir."

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 2014/8822 E. – 2016/381 K. sayılı, 18.01.2016 tarihli kararında tenkis davası ile ilgili önemli izahatlerde bulundu. Bilindiği üzere tenkis davaları, ihlal edilen saklı payın temin edilmesi amacını taşımaktadır. “Saklı pay” ve “saklı paylı mirasçı” kavramlarının ne anlama geldiği https://mirasdavalari.com/2016/10/31/tenkis-davasi-nedir/ adresindeki yazımızda ziyadesiyle açıklanmıştı. Tenkis hesabı uzmanlık gerektiren bir iş olup, bir tenkis davasındaki davacıdan, davanın başında, saklı payının ihlal edilip edilmediğini, ihlal edilmiş ise bunun miktarını bilmesini beklemek hayatın olağan akışına aykırıdır. İşte bu gerçeği göz önüne alan 1. Hukuk Dairesi, tenkis davalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakameleri Kanununun 107. maddesinde......

Devamını Oku!