Genel


MURİS MUVAZAASI DAVALARINDA TANIK İFADELERİNİN ÖNEMİ

Uygulamada “mirastan mal kaçırma davası” olarak anılan muris muvazaası davalarında mahkemece yapılması gereken temel iş murisin iradesinin tespitidir. Genel kanının aksine dava konusu taşınmaz devrinin bedel karşılığında yapılıp yapılmadığının hiçbir önemi yoktur. Muris, dava konusu devri bedelsiz olarak yapmış olsa bile devri yapmaktaki amacı müstakbel yasal mirasçılarından mal kaçırmak değil ise muris muvazaasından bahsedilemez ve dava reddedilir. Yargıtay’ın birçok kararında belirtildiği üzere murisin iradesinin tespiti zor bir iştir. Gerçekten de ölmüş bir kişinin sağlığında yaptığı bir işlemi hangi amaçla yaptığının tespiti hiç kolay değildir. Bu amacın (yani murisin iradesinin) tespiti yasal deliller......

Devamını Oku!


Miras Davaları Ne Kadar Sürer?
Genel |
Eylül 25, 2018

Miras Davaları Ne Kadar Sürer?

Müvekkillerin miras davalarıyla ilgili olarak avukatlarına en çok yönelttikleri sorulardan biri bu davaların ne kadar süreceğidir. Öncelikle bu sürenin açılacak olan davanın türüne göre değişeceğini belirtmekte fayda var. Ayrıca davanın...


ÇOK CANLAR YAKAN BİR BELGE: VEKALETNAME
Genel |
Şubat 12, 2018

ÇOK CANLAR YAKAN BİR BELGE: VEKALETNAME

Vekaletname, “vekalet veren” olarak adlandırılan kişinin, “vekil” olarak adlandırılan diğer bir kişiye belirli bir konuda “temsil yetkisi” verdiği bir belge olarak tanımlanabilir. Bir kişinin, her türlü işlemini vekil kullanmaksızın yani...