Usul hukuku


TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARINDA DAVACININ SADECE "TAPU İPTALİ" VEYA SADECE "TESCİL" TALEP ETMİŞ OLMASI HALİNDE MAHKEMECE İZLENECEK YOL

Hukuk yargılamasına hakim olan ilkelerden birini teşkil eden “Taleple Bağlılık İlkesi” 6100 sayılı Hukuk Muhakameleri Kanununun 26’ncı maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “Taleple bağlılık ilkesi MADDE 26- Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir. Hâkimin, tarafların talebiyle bağlı olmadığına ilişkin kanun hükümleri saklıdır.” Dolayısıyla, konusu gayrimenkul olan bir davada davacı, dilekçesinin talep sonucu bölümünde dava konusu taşınmazın tapusunun sadece “iptalini” talep edip ayrıca taşınmazın kendi adına “tescilini” talep etmeyi ihmal ettiyse hakim, dava sonunda taşınmazın davacı adına tesciline karar......

Devamını Oku!


MİRASTAN KAÇIRILAN VE TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR İÇİN GENEL MUVAZAA HUKUKİ SEBEBİNE DAYALI OLARAK DAVA AÇILMALIDIR
Genel Muvazaa, Miras ortaklığı, Muris Muvazaası, Usul hukuku |
Nisan 10, 2019

MİRASTAN KAÇIRILAN VE TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR İÇİN GENEL MUVAZAA HUKUKİ SEBEBİNE DAYALI OLARAK DAVA AÇILMALIDIR

Uygulamada “muris muvazaası davaları” dendiği zaman doğrudan 01.04.1974 tarih ve 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı ışığında çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar anlaşılmaktadır. Adı geçen kararı ve bu kararın ne tür uyuşmazlıklarda uygulanacağını...


Tapu iptal ve tescil davalarında ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuki sebeplerinin bir arada ileri sürülmesi üzerine düşünceler
Genel, Miras ortaklığı, Mirastan mal kaçırma, Muris Muvazaası, Usul hukuku |
Ağustos 15, 2016

Tapu iptal ve tescil davalarında ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuki sebeplerinin bir arada ileri sürülmesi üzerine düşünceler

GENEL OLARAK Herhangi bir dava açılırken davacının iddialarının dayandırıldığı vakaların (olayların) tutarlı bir şekilde dava dilekçesine yazılması çok önemlidir. O vakaların hukuki nitelendirmesini yapma görevi hakime ait olduğundan asıl önemli...