ÇOK CANLAR YAKAN BİR BELGE: VEKALETNAME

ÇOK CANLAR YAKAN BİR BELGE: VEKALETNAME

Vekaletname, “vekalet veren” olarak adlandırılan kişinin, “vekil” olarak adlandırılan diğer bir kişiye belirli bir konuda “temsil yetkisi” verdiği bir belge olarak tanımlanabilir. Bir kişinin, her türlü işlemini vekil kullanmaksızın yani asaleten yapması günümüzde düşünülemez. Bu nedenle hemen hemen herkes hayatı boyunca en az bir kez notere gidecek ve bir başkası (vekil) adına vekaletname düzenlettirecektir.

Günlük hayatta “Ne olacak yahu! Git notere 2 dakikada çıkarttır bir vekalet” şeklinde basiretsiz düşüncelerle düzenlettirilen vekaletnameler sonradan vekalet veren kişinin başını çok ama çok ağrıtabilmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki vekalet ilişkisinin temel unsuru güvendir. Vekil, vekaletname ile aldığı temsil yetkisini kötüye kullanma potansiyeli olan bir kişidir. Dolayısıyla hangi işlem için kimin vekil tayin edildiği çok ama çok önemlidir.

Bu kapsamda, vekalet verenin vekaletname düzenlettirirken dikkat etmesi gereken en temel hususlar şu şekilde sıralanabilir;

 1. Vekaletnameye her zaman bir geçerlilik süresi koydurun: Vekaletname süresiz olarak düzenlenebileceği gibi süreli olarak da düzenlenebilir. Süresiz olarak düzenlenen vekaletname ancak vekalet verenin vekili azletmesi, vekilin istifası veya taraflardan birinin ölümü vs. ile geçersiz hale gelecektir (Bir istisna olarak uygulamada 10 yıldan daha eski tarihli vekaletnameleri kabul etmeyen resmi mercilere rastlanılmaktadır). Herhangi bir kişiyi süresiz olarak vekil tayin etmek çok risklidir zira aradan yıllar geçse bile vekil, vekalet verenin haberi dahi olmaksızın onun adına işlemler yapabilecektir. O kadar ki vekalet veren çoğu zaman verdiği vekaletnamenin varlığını ve bunu kime verdiğini bile unutmaktadır. O halde sonsuz güven duyulan kişiler haricindeki kişiler adına düzenlettirilen her türlü vekaletnameye muhakkak bir geçerlilik süresi konmalıdır. Böylece süre dolduğunda vekaletname kendiliğinden geçersiz hale gelecek ve vekalet verenin aldığı risk büyük ölçüde azalmış olacaktır.
 2. Vekaletnameye gereksiz yetkiler koymaktan kaçının yani vekaletnameyi özelleştirin: Vekaletname belirli bir işlemin vekaleten yapılması için verilir. O iş her ne ise vekaletname de o işe özel olarak düzenlenmelidir. Örneğin miras yoluyla intikal eden taşınmazın tapu sicil müdürlüğünde intikal işlemi yapılacaksa, ilgili vekaletnamenin içerisine “satış” yetkisi koymak gereksiz, anlamsız ve son derece tehlikelidir. Veya İstanbul’daki bir taşınmazın satılması için yetki veriliyorsa Türkiye’deki diğer tüm taşınmazların satışına imkan verecek şekilde vekaletname düzenlettirmek çok yanlış bir hareket biçimidir.
 3. Mümkünse vekile tevkil yetkisi vermeyin: “Tevkil” yetkisi bir başkasını vekaleten vekil tayin etme yetkisidir. Vekaletnamede tevkil yetkisi mevcutsa vekil, o yetkiye dayanarak vekalet verenin kimliğini dahi bilmediği üçüncü bir kişiyi aynı yetkilerle vekil olarak atayabilir. Her ne kadar vekilin azli halinde vekilin azilden önce vekil tayin ettiği üçüncü kişinin temsil yetkisi de sona erecek olsa da tevkil yetkisi her halükarda riski artıran bir unsurdur.
 4. Önemli işlemler için birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan iki veya daha fazla kişiyi müşterek vekil tayin edin: Münferiden yetkili vekil, vekalet konusu işlemi tek başına yapma yetkisi olan vekildir. Müştereken yetkili vekil ise söz konusu işlemi ancak müştereken vekil tayin edildiği diğer vekil veya vekillerin katılımıyla yapabilir. Çok önemli işlemler hakkında vekil tayin ederken birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan (yani birlik olarak vekalet verene ihanet etme ihtimali az olan) birden fazla kişiyi müştereken vekil tayin etmek de somut olayın özelliklerine göre doğru çözüm olabilir.

Bu listenin daha da uzatılabileceğine şüphe yoktur. Yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi normal şartlarda gerekli hukuki korumayı sağlayacaktır.

Share

Comments

 1. Necmi BAYRAKTAR : Mart 8, 2018 at 12:39 am

  iyi geceler,mirasın yüzde elli payına denk gelen yengem ile kredi çekilen garanti bankası dikmen şubesine giderek, 1-mirasçılık belgesi, 2-Kesin ölüm belgesi, 3 Yazmış olduğum bir dilekçe ki dilekçede bankadan çekilen kredilerin sözleşme ve hayat poliçeleri ile kredi kartı borç bilgileri ile varsa sigorta bilgilerini almak için başvurduğumda, bütün mirasçıların birlikte gelmesi aksi taktirde bilgi veremiyeceklerini söylemeleri üzerine, kendilerine BİZ BANKADAN PARA ÇEKMEYE GELMEDİK, DEDİĞİNİZ ŞARTLAR PARA ÇEKMEK İÇİNSE DOĞRUDUR. BİZLER SADECE Borç ve alacakları öğrenip terekeye yazdırmak gayesi ile geldik dememize rağmen kabul edilmedi.
  Şimdi değerli arkadaşlar, benim gibi bu durumda olan kişilere kanun maddeleri ile neyi tavsiye edebilirsiniz. Teşekkürler, Saygılarımla bilgi önünde eğilirim.

  Necmi BAYRAKTAR 0543 899 22 34

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir