Genel


Miras İşlemlerinde Vekaletname Kullanılması ve Konunun Hassasiyeti

Meselenin Takdimi Yürürlükteki mevzuat uyarınca hemen hemen tüm hukuki işlemler vekaleten (yani bir vekil/temsilci aracılığıyla) yapılabilir. Uygulamada vekiller, noterliklerce düzenlenen vekaletnameler vasıtasıyla yetkilendirilmektedir. Konu miras olunca, bu vekaletnamelerin önemi iyice artar. Şöyle ki, özellikle çok sayıda mirasçı olduğu durumlarda tüm mirasçıların elbirliği mülkiyeti rejimi kapsamında tüm işlemleri hep birlikte (oybirliğiyle) yapmaları fiilen çok zor olduğundan genelde tercih edilen yol herkesin ortak bir kişiyi (bu kişi mirasçılardan biri de olabilir) vekil tayin etmesi ve tüm işlemlerin söz konusu vekil tarafından yapılmasıdır. Hele hele miras kalan gayrimenkuller söz konusuysa tüm intikal ve varsa satış......

Devamını Oku!


Tenkis Davası Nedir?
Genel |
Ekim 31, 2016

Tenkis Davası Nedir?

Saklı Pay ve Tenkis İlişkisi Aşağıda linki verilen yazımızda “saklı pay” ve “saklı paylı mirasçı” kavramlarını ayrıntısıyla açıklamıştık: https://mirasdavalari.com/2015/12/11/sakli-payli-mirasci-ne-demektir/ Saklı paylı mirasçılar öyle mirasçılardır ki (mirastan çıkarılmadıkça, mirastan yoksun olmadıkça...


Mirastan Mal Kaçırılmasının Engellenmesi
Genel, Veraset ve intikal, Vesayet |
Ekim 25, 2016

Mirastan Mal Kaçırılmasının Engellenmesi

Meselenin Takdimi “Babam ikinci evliliğini yaptı, mallarını yeni eşinin üzerine geçiriyor!” “Babaannem ölüm döşeğinde, amcamlar onun mallarını kaçırıyor!” ve bunlara benzer yakınmalara ülkemizde ne yazık ki haddinden fazla rastlanılmaktadır. Peki müstakbel mirasbırakanların...


Tapu iptal ve tescil davalarında ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuki sebeplerinin bir arada ileri sürülmesi üzerine düşünceler
Genel, Miras ortaklığı, Mirastan mal kaçırma, Muris Muvazaası, Usul hukuku |
Ağustos 15, 2016

Tapu iptal ve tescil davalarında ehliyetsizlik ve muris muvazaası hukuki sebeplerinin bir arada ileri sürülmesi üzerine düşünceler

GENEL OLARAK Herhangi bir dava açılırken davacının iddialarının dayandırıldığı vakaların (olayların) tutarlı bir şekilde dava dilekçesine yazılması çok önemlidir. O vakaların hukuki nitelendirmesini yapma görevi hakime ait olduğundan asıl önemli...