Borçluya Miras Kalan Taşınmaz Hakkında Alacaklı Tarafından Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılması

Borçluya Miras Kalan Taşınmaz Hakkında Alacaklı Tarafından Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılması

Bilindiği üzere, birden fazla mirasçı arasındaki mülkiyet rejimi “elbirliği mülkiyeti” olarak nitelendirilen özel bir mülkiyet türüdür. Elbirliği mülkiyetinde paydaşların belirli payları yoktur. Herhangi bir paydaşın (mirasçının) borcu sebebiyle, paydaşın o taşınmazdaki payının haczedilmesi için alacaklının başvurabileceği en etkili yol İcra İflas Kanununun 121. maddesi uyarınca hareket etmektir. Burada süreç şu şekilde işler:

  • Alacaklı, icra mahkemesine başvurarak borçluya miras yoluyla bir taşınmaz veya taşınmazlar intikal ettiğini, icra takibine konu etmiş olduğu alacağını halen tahsil edemediğini bildirirek söz konusu taşınmaz(lar) hakkında ortaklığın giderilmesi davası açmak için bir yetki belgesi talep eder.
  • Alınan bu yetki belgesine dayalı olarak açılan ortaklığın giderilmesi davası kapsamında birden fazla taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi talep edilmişse, icra takibine konu borç miktarına göre dava tarihi itibariyle taşınmazlardan borçlu ortağın payına düşecek değerin tespiti ile borca yetecek sayıda taşınmazın ortaklığının giderilmesine, fazlaya dair istemin reddine karar verilir. Eş söyleyişle alacaklı, misal 1.000-TL gibi cüz’i bir alacağın tahsili için borçlunun birden fazla taşınmazı hakkında ortaklığın giderilmesi kararı alamaz.
  • Ortaklığın giderilmesi davası açılması için kural olarak borçlu ortağın mülkiyet hakkının elbirliği mülkiyetine konu olması gerekir.
  • Yine açılacak olan bu davada borçlu ortak (paydaş) dahil tüm ortakların (paydaşların) davaya dahil edilmeleri zorunludur.
  • İcra mahkemesinden yetki belgesi almadan doğrudan doğruya veya yetkisi olmayan icra müdürünün verdiği yetki belgesine dayanılarak ortaklığın giderilmesi davası açılması halinde dava hemen reddedilmeyip davacı tarafa icra hakiminden yetki belgesi almak üzere süre verilmelidir.

 

Share

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir