Mirasın reddi


Mirasın Gerçek Reddinde Duruşmaya İştirak Edilmesi Zorunlu Değildir

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca miras (yani tereke), mirasbırakanın ölümü anında bir bütün (kül) olarak mirasçılara intikal eder. İntikal eden miras her zaman pozitif bir malvarlığı değeri değildir. Bu miras gerçek anlamda bir “servet” olabileceği gibi yüz milyonlar tutarında bir borç yekunu da olabilir. Dolayısıyla mirası kabul etmek bir zorunluluk değildir. Eş söyleyişle, yasal veya atanmış her mirasçının mirası reddetme hakkı vardır. Medeni Kanunun 605’inci vd. maddelerinde mirasın reddi usulü düzenlenmiştir. Buna göre mirasın reddi, sulh mahkemesine yönelik sözlü veya yazılı bir beyanla yapılır. Dolayısıyla mirasın reddi bir dava değildir. Mirasın......

Devamını Oku!


Vasiyetnamenin Reddi ve Vasiyetnamenin İptali
Mirasın reddi |
Nisan 04, 2017

Vasiyetnamenin Reddi ve Vasiyetnamenin İptali

Yargıtay Kararları Dergisi’nin Şubat 2017 sayısının 352’nci sayfasında pek sık rastlanmayacak türde bir karar yayımlandı. Karara konu olayda, sahibi olduğu taşınmazın tamamını vasiyetname yoluyla oğluna bırakarak ölen bir babanın ardından...