Altsoyun tamamının mirası reddetmesi halinde, bunlara düşen miras payı sağ kalan eşe geçer

Altsoyun tamamının mirası reddetmesi halinde, bunlara düşen miras payı sağ kalan eşe geçer

Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin verdiği 12.06.2015 tarihli bir kararda önemli bir miras hukuku kuralının altı çizilmiştir. Davaya konu olayda, muris eşi vefat eden sağ kalan eş, mirasçılık belgesi (veraset ilamı) almak için mahkemeye başvurmuştur. Mahkeme, murisin  altsoyunun (yani çocuklarının) mirası reddetmiş olduğunu tespit ettikten sonra, ret olmasaydı çocuklara kalacak olan miras payını sağ kalan eşe değil, murisin hayatta olan anne babasına (yani büyükanne ve büyükbabaya) vermiştir. Sağ kalan davacı eş bu kararı temyiz etmiştir.

16. Hukuk Dairesi, Türk Medeni Kanununun 613’üncü maddesine atıf yapmak suretiyle ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur. Anılan kanun hükmü uyarınca altsoyun tamamı mirası reddederse mirasın tamamı sağ kalan eşe kalır. Murisin üstsoyu (annesi babası) hayatta olsalar bile bu durumda mirastan pay alamazlar.

Görüldüğü üzere hakkında açık kanun hükmü bulunan bazı hallerde dahi hakimler ciddi hatalar yapabilmektedir. Her ne kadar mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin ilamlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmezler (yani bu ilamların aksi her zaman ispatlanabilir) ise de, her türlü miras hukuku sorununda azami derecede dikkatli olunması gerektiği bir kez daha hatırlanmalıdır.

Share

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir