Yargıtay: “Tenkis Davası, Belirsiz Alacak Davası Niteliğindedir.”

Yargıtay: "Tenkis Davası, Belirsiz Alacak Davası Niteliğindedir."

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 2014/8822 E. – 2016/381 K. sayılı, 18.01.2016 tarihli kararında tenkis davası ile ilgili önemli izahatlerde bulundu. Bilindiği üzere tenkis davaları, ihlal edilen saklı payın temin edilmesi amacını taşımaktadır. “Saklı pay” ve “saklı paylı mirasçı” kavramlarının ne anlama geldiği https://mirasdavalari.com/2016/10/31/tenkis-davasi-nedir/ adresindeki yazımızda ziyadesiyle açıklanmıştı.

Tenkis hesabı uzmanlık gerektiren bir iş olup, bir tenkis davasındaki davacıdan, davanın başında, saklı payının ihlal edilip edilmediğini, ihlal edilmiş ise bunun miktarını bilmesini beklemek hayatın olağan akışına aykırıdır. İşte bu gerçeği göz önüne alan 1. Hukuk Dairesi, tenkis davalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakameleri Kanununun 107. maddesinde düzenlenen “belirsiz alacak davası” niteliğinde olduğunun altını çizmiştir. Buna göre;

Tenkis davası açılırken belirtilmesi zorunlu olan dava değeri “harca esas tahmini değer” olup, bilirkişi incelemesi neticesinde, ihlal edilen saklı pay miktarı belirlendiği anda davacı, ıslah yoluna başvurmasına gerek kalmaksızın, eksik harcı tamamlamak suretiyle talebini serbestçe artırabilecektir.

Daire, aynı karar içeriğinde, ilk dava dilekçesinde faiz talep etmeyen davacının, 1 yıllık hak düşürücü süre geçtikten sonra ıslahla birlikte verdiği ikinci dava dilekçesinde faiz talep edemeyeceğine de hükmetmiştir. Bu da tenkis davalarında davayı açarken faiz talep etmenin önemini ayrıca ortaya koymaktadır.

Share

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir