ecrimisil


Giriş Önceki yazılarımızda ayrıntısıyla açıklandığı üzere, muris muvazaası davasının konusu, murisin hayatta iken tapuda yaptığı muvazaalı gayrimenkul satış işlemidir. Muris, gerçekte bağışlamak istediği gayrimenkulünü tapuda satış göstererek, müstakbel yasal mirasçılarını müstakbel miras haklarından mahrum bırakmakta, onlardan mal kaçırmaktadır. Bahse konu muvazaalı işlemin kesin hükümsüz olduğu, dolayısıyla bu şekilde yapılan tapu devrinin aslında hiçbir hüküm ifade etmediği ve yolsuz tescil oluşturduğu izahtan varestedir. Nitekim murisin ölümünden sonra dava açan (saklı paylı olsun veya olmasın) yasal mirasçılar, söz konusu muvazaalı satışları iptal ettirebilmekte ve gayrimenkullerin yasal miras payları oranında adlarına tescilini sağlayabilmektedir. Acaba bu......

Devamını Oku!