“Miras davası” nedir?

"Miras davası" nedir?

“Miras davası” ibaresi uygulamada sıklıkla kullanılır. Peki “miras davası” deyince ne anlaşılmaktadır veya ne anlaşılmalıdır? Bu sorunun cevabı olsa olsa “Konusu miras olan bir dava.” şeklinde verilebilir. Dolayısıyla aslında “miras davası” deyince tam olarak ne tür bir davadan bahsettiğimiz belli değildir. Bu yüzden denebilir ki “miras davası”, mirasla ilgili tüm davaları kapsayan genel bir terimdir. Birçok değişik miras davası türü bulunmakla beraber akla ilk gelenler şunlardır:

 • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 • Ölüme bağlı tasarruflarla ilgili olarak açılan tenkis davası
 • Sağlararası kazandırmalarla ilgili olarak açılan tenkis davası
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Vasiyetnamenin tenfizi davası
 • Paylaşma (taksim) davası
 • Paylaşma ve denkleştirme davası
 • Miras sebebiyle istihkak davası
 • Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası
 • Mirasın reddinin iptali davası
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası

Belirtmek gerekir ki mirasçılık belgesi alınması için herhangi bir mirasçı tarafından sulh hukuk mahkemesine yapılan başvuru veya mirasın reddi amacıyla yine sulh hukuk mahkemesine yöneltilen bir irade beyanı teknik anlamda “miras davası” sayılmaz, zira bahsedilen hallerde gerçek anlamda bir çekişme (dava) söz konusu değildir.

Hangi miras davası?

Bir diğer önemli husus da hangi durumda hangi miras davasının açılması gerektiğini bilmektir. Uygulamada özellikle “muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası yerine tenkis davası açılması” veya “denkleştirme talepli bir paylaşma davası yerine tenkis davası açılması” gibi hatalar yapılabilmekte ve bu yüzden mirasçılar, kanunen elde edebilecekleri hakkın daha azıyla yetinmek zorunda kalmaktadırlar.

Miras davası ne kadar sürer?

Bu sorunun cevabı da miras davası türüne ve somut olaya göre değişmektedir. Fikir vermesi açısından denebilir ki bir miras davası ilk derecede en iyi ihtimalle 8-9 ay sürer. Temyiz (Yargıtay) aşaması da hesaba katıldığında bir miras davasının kesin bir sonuca ulaştırılması için en az 2 sene gibi bir süre gerekeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Share

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir