Çok önemli bir soru: Hangi miras davası?

Çok önemli bir soru: Hangi miras davası?

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, miras hukuku uyuşmazlıklarında uygulamada en sık yapılan hata “yanlış dava” açılmasıdır. Bu öyle bir hatadır ki duruma göre davacının milyonlarca TL’lik hak kaybı yaşamasına dahi neden olabilir. Çarpıcı bir örnek vermek gerekirse;

Eşi kendisinden önce vefat etmiş olan mirasbırakan bir baba, ölmeden önce sahibi olduğu yalıyı evlatlarından A’ya tapuda bedelsiz olarak (muvazaalı şekilde) devreder. Diğer evlatlar B ve C, babalarının ölümünden sonra kendilerinden “kaçırılan” bu malı geri almak istemektedirler. Bu durumda B ve C’nin açması gereken dava hiç kuşkusuz “muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası” olacaktır. Bu davanın kazanılması durumunda dava konusu yalının 1/3’ü B, 1/3’ü de C adına tapuda tescil edilecektir. B ve C, “muris muvazaası davası” yerine “tenkis davası” açma hatasına düşerlerse, söz konusu davayı kazansalar dahi dava konusu yalının 1/6’şar hissesine sahip olurlar. Zira bilindiği üzere tenkis davasının özelliği davacının saklı payının talep ve dava edilmesidir. Türk Medeni Kanunu uyarınca altsoyun saklı payı yasal miras payının yarısıdır. Diğer bir deyişle, tenkis davası ile, normal şartlarda B ve C’ye intikal edecek olan 1/3 oranındaki yalı hissesinin (yasal miras payının) yarısı olan 1/6 yalı hissesi elde edilecektir. Bu demektir ki muris muvazaası davası yerine tenkis davası açan B ve C adam başı 1/6 hisse tutarında kayba uğramışlardır. Bu ve bunun gibi örnekler çoğaltılabilir.

Aynı şekilde denkleştirme talepli bir paylaşma davası açmak ve sağlararası bir kazandırmaya konu malın doğrudan terekeye iadesini sağlamak varken tenkis yoluna başvurulması da kişinin “kendi ayağına sıkması” ile eş anlamlıdır.

Sonuç olarak, muris muvazaası, denkleştirme ve tenkis müesseseleri arasında doğru tercihi yapmak hayati derecede önemi haiz olup, somut bir miras uyuşmazlığı konusunda harekete geçmeden önce konusunda uzman avukatlardan görüş alınması hararetle tavsiye edilir.

 

Share

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir