MİRAS SÖZLÜĞÜ

Miras sözlüğü, sitemizin anlaşılırlığını artırmak amacıyla, alfabetik sıraya göre oluşturulmuştur. Sitemizde gezinirken anlamını bilmediğiniz herhangi bir terimle karşılaşırsanız, bu bölümden ilgili terimin tanımına bakabilir ve okumanıza daha etkin şekilde devam edebilirsiniz.

– A –

– B –

– C –

– Ç –

– D –

– E –

ecrimisil: Haksız işgal tazminatı.

– F –

– G –

– H –

– I –

– İ –

– J –

– K –

kül: Bütün. Tüm.

külli: Bütüne ve genele ilişkin.

külliyen: Bir bütün olarak, bütünüyle. tamamıyla.

– L –

– M –

malik: Sahip. Bir şey üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kimse.

mirasçılık belgesi: Murisin yasal ve (varsa) atanmış mirasçılarını ve bunların her birinin miras paylarını kesirli şekilde ayrı ayrı gösteren, sulh hukuk mahkemesi veya noter tarafından düzenlenen belge.

muris: Mirasbırakan. Vefat ederek geriye mirasçı bırakan gerçek kişi.

muvazaa: Danışık. Bir hukuki işlemin (çoğunlukla sözleşmenin) tarafları arasında, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, görünüşteki işlemin kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayacağına ilişkin olarak yapılan (mutlak muvazaa) veya görünüşteki işlemden başka bir işlemi gizlemek amacıyla yapılan (nisbi muvazaa) gizli anlaşma.

– N – 

– O –

– Ö –

– P –

– R –

– S – 

– Ş –

– T –

taksim: Paylaştırma, parçalara bölme, bölüştürme.

tenkis: Azaltma, eksiltme.

tereke: Miras. Murisin ölümüyle birlikte yasal (ve/veya atanmış) mirasçılara kendiliğinden intikal eden aktif ve pasif malvarlığı değerlerinin (hak ve yükümlülüklerin) tamamı.

– U – 

– Ü –

– V –

veraset ilamı: bkz. Mirasçılık belgesi.

– Y –

– Z – 

bursa escort bayan beylikdüzü escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort bayan mersin escort escort kayseri escort bayan kocaeli escort bayan atasehir escort bayanlar