Mirastan Mal Kaçırma Davalarını “Tedbir Talepli” Açmanın Önemi

Konusu gayrimenkul olan miras davalarında öncelikli amaç dava konusu gayrimenkulün mülkiyetini miras payı oranında edinmektir. Eş söyleyişle davacı, dava sonunda tapusunu eline almak ister. Hiç şüphe yok ki hakkı elde etmenin en etkili yolu budur.

Dava uzun süren bir hukuki süreç olduğundan, dava konusu gayrimenkulün dava boyunca davalının elinden çıkmaması yani üçüncü bir kişiye devredilmemesi hayati önemi haizdir. İşte bu yüzden “tapu iptal ve tescil” talepli miras davalarında dava dilekçesiyle birlikte eş zamanlı olarak (hatta bazen davadan önce) ihtiyati tedbir talep etmek ve dava konusu gayrimenkulün üçüncü kişilere devri başta olmak üzere gayrimenkulün üzerinde her türlü ayni hakkın tesisinin engellenmesi yönünde karar aldırmak olmazsa olmazdır. Uygulamada mahkemeler bu kararı çoğu zaman teminatsız olarak vermektedir. Nadir de olsa dava değerinin %10’u seviyesinde (nakit veya banka teminat mektubu şeklinde) teminat istendiğine de rastlanılmaktadır.

Tedbir talep edilmeksizin açılan bir miras davası boyunca davalı, dava konusu gayrimenkulü satmakta serbest olacaktır. İşin asıl önemli kısmı da şudur: Gayrimenkulü davalıdan satın alan üçüncü kişi iyiniyetliyse yani gayrimenkulün bir davaya konu olduğunu, gayrimenkulün davalıya devrinin “mirastan mal kaçırma” amaçlı olduğunu ve ilgili hususları bilmiyorsa veya bilebilecek durumda değilse kendisinin (yani üçüncü kişinin) bu kazanımı (yani gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkı) korunur. Bu durumda artık davacının tapu iptal ve tescil talebi kabul edilmeyecek, davacının tapu alma şansı kalmayacaktır. Davacının davası artık davalıya karşı bir tazminat davasına dönüşür. Ancak burada da sorun şudur: Nakit paranın saklanması ve izinin kaybettirilmesi çok kolaydır. Davalı, gayrimenkulü üçüncü kişiye satarak elde ettiği nakdi davacıdan bir şekilde kaçırarak kağıt üzerinde kazanılan davayı fiilen etkisiz hale getirebilir. İşte ihtiyati tedbir, anlatılan senaryonun gerçekleşmesinin önlenmesi amacıyla miras davalarında muhakkak başvurulması gereken bir hukuki müessesedir.

Share

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir